Gmino – zaopiekuj się maluchem

Fundusze Europejskie

AKTUALNOŚCI:

 

8 stycznia 2018

Postępowanie nr 04/GZSM/2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

dotyczącym świadczenia usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nr 04/GZSM/2017 w załączeniu przekazujemy pismo dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Europejskiego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Zamawiający – Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego świadczenia usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem”  została wybrana niżej wymieniona oferta w ramach zamówienia:

Oferta złożona przez firmę:

Nurt Aleksandra Pronobis – Polatyńska

ul. Strzygłowska 73 a, 04-872 Warszawa

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania 04-GZSM-2017

 

28 grudnia 2017

Postępowanie nr 04/GZSM/2017

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 04-GZSM-2017

Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka zaprasza do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 04-GZSM-2017 dotyczących świadczenia usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu  „Gmino – zaopiekuj się maluchem”

Termin składania ofert upływa 04-01-2018 r.

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe – dotyczące świadczenia usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu  „Gmino – zaopiekuj się maluchem”– nr 04-GZSM-2017 Zapytanie ofertowe nr 04-GZSM-2017

Załącznik nr 1 do zapytania nr 04-GZSM-2017 Załącznik-nr-1-do-zapytania-nr-04-GZSM-2017

Załącznik nr 2 do zapytania nr 04-GZSM-2017 Załącznik-nr-2-do-zapytania-nr-04-GZSM-2017

Załącznik nr 3 do zapytania nr 04-GZSM-2017 Załącznik-nr-3-do-zapytania-nr-04-GZSM-2017

Załącznik nr 4 do zapytania nr 04-GZSM-2017 Załącznik-nr-4-do-zapytania-nr-04-GZSM-2017

Załącznik nr 5 do zapytania nr 04-GZSM-2017Załącznik-nr-5-do-zapytania-nr-04-GZSM-2017

Załącznik nr 6 do zapytania nr 04-GZSM-2017Załącznik-nr-6-do-zapytania-nr-04-GZSM-2017

 

15 listopada 2016

Postępowanie nr 03/GZSM/2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

dotyczącym świadczenia usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nr 03/GZSM/2016 w załączeniu przekazujemy pismo dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Europejskiego oraz Funduszu Spójności nalata 2014-2020” Zamawiający – Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego świadczenia usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem”  została wybrana niżej wymieniona oferta w ramach zamówienia:

Oferta złożona przez firmę:

Beata Jurasz

01-433 Warszawa, ul. Obozowa 91/23

informacja-o-wyborze-wykonawcy-do-zapytania-03-gzsm-2016


2 listopada 2016

Postępowanie nr 03/GZSM/2016

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 03-GZSM-2016

Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka zaprasza do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 03-GZSM-2016 dotyczących świadczenia usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu  „Gmino – zaopiekuj się maluchem”

Termin składania ofert upływa 10-11-2016 r. o godzinie 10.00

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe – dotyczące świadczenia usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu  „Gmino – zaopiekuj się maluchem”– nr 03-GZSM-2016  zapytanie-ofertowe-nr-03-gzsm-2016

Załącznik nr 1 do zapytania nr 03-GZSM-2016 zalacznik-nr-1-do-zapytania-nr-03-gzsm-2016 zalacznik-nr-1-do-zapytania-nr-03-gzsm-2016

Załącznik nr 2 do zapytania nr 03-GZSM-2016 zalacznik-nr-2-do-zapytania-nr-03-gzsm-2016 zalacznik-nr-2-do-zapytania-nr-03-gzsm-2016

Załącznik nr 3 do zapytania nr 03-GZSM-2016 zalacznik-nr-3-do-zapytania-nr-03-gzsm-2016zalacznik-nr-3-do-zapytania-nr-03-gzsm-2016

Załącznik nr 4 do zapytania nr 03-GZSM-2016 zalacznik-nr-4-do-zapytania-nr-03-gzsm-2016zalacznik-nr-4-do-zapytania-nr-03-gzsm-2016

Załącznik nr 5 do zapytania nr 03-GZSM-2016 zalacznik-nr-5-do-zapytania-nr-03-gzsm-2016zalacznik-nr-5-do-zapytania-nr-03-gzsm-2016

Załącznik nr 6 do zapytania nr 03-GZSM-2016 zalacznik-nr-6-do-zapytania-nr-03-gzsm-2016

 

25 października 2016

Postępowanie nr 02/GZSM/2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

dotyczącym zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nr 02-GZSM-2016.

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Europejskiego oraz Funduszu Spójności nalata 2014-2020” Zamawiający – Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem”  została wybrana niżej wymieniona oferta w ramach zamówienia:

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez:

PROFIT M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j.

00-110 Warszawa, Plac Defilad 1 lok. 2002D

 

informacja-o-wyborze-wykonawcy-do-zapyrania-02-gzsm-2016

 

13 października 2016 

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 02-GZSM-2016

Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka zaprasza do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 02-GZSM-2016 dotyczącego zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w formie podręcznika dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem”

Termin składania ofert upływa 21-10-2016 r. o godzinie 12.00

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe – materiały dydaktyczne – nr 02-GZSM-2016 zapytanie-ofertowe-materialy-dydaktyczne-nr-02-gzsm-2016

Załącznik nr 1 do zapytania nr 02-GZSM-2016 zalacznik-nr-1-do-zapytania-nr-02-gzsm-2016  zalacznik-nr-1-do-zapytania-nr-02-gzsm-2016-2

Załącznik nr 2 do zapytania nr 02-GZSM-2016 zalacznik-nr-2-do-zapytania-nr-02-gzsm-2016  zalacznik-nr-2-do-zapytania-nr-02-gzsm-2016

Załącznik nr 3 do zapytania nr 02-GZSM-2016 zalacznik-nr-3-do-zapytania-nr-02-gzsm-2016   zalacznik-nr-3-do-zapytania-nr-02-gzsm-2016

Załącznik nr 4 do zapytania nr 02-GZSM-2016 zalacznik-nr-4-do-zapytania-nr-02-gzsm-2016

 

 

15 września 2016

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Partnerem Centrum Psychologiczne WIDNOKRĄG rozpoczyna nabór do projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego oraz pracowników jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Zgłoszenia przyjmowane są od 01 października 2016r. do 31 stycznia 2018r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr telefonu 734 44 34 14

Zgłoszenie można:

  • wysłać e-mailem: ksi@ksi.org.pl
  • wysłać fax-em: 22 771-81-89
  • wysłać pocztą lub złożyć osobiście: 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 109

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami rekrutacyjnymi.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Regulamin udziału w projekcie regulamin_udziau_w_projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu owiadczenie_uczestnika_projektu  owiadczenie_uczestnika_projektu

Karta zgłoszeniowa karta_zgoszeniowa  karta_zgoszeniowa

 

12 września 2016

Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania nr 01/GZSM/2016

Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku nr 01/GZSM/2016 dotyczącego zakupu i dostawy materiałów szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem”.

Termin składania ofert upływa 16-09-2016 r. o godzinie 12.00

 

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr 01/GZSM/2016 (zał. PDF) zapytanie-ofertowe zapytanie-ofertowe-materialy-szkoleniowe

Informacje o Wykonawcy – załącznik nr 1 (zał. PDF)informacje-o-wykonawcy-zalacznik-nr-1

Formularz ofertowy – załącznik nr 2  (zał. PDF)formularz-ofertowy-zalacznik-nr-2

 

Informacje o projekcie

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” w okresie od 01-09-2016r. do 30-04-2018r. realizować będzie projekt „Gmino – zaopiekuj się maluchem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr: POWR.02.01.00- 00-0007/16-00).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców, na terenie których nie funkcjonują żadne zorganizowane formy opieki nad małymi dziećmi.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego oraz pracowników jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

W ramach projektu prowadzone będą 42 godzinne szkolenia „Maluch w Twojej gminie” ułatwiające kształtowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Szkolenia będą realizowane w formie dwóch zjazdów (3 i 2 dniowych). Każdemu uczestnikowi i uczestniczce zapewniamy: zajęcia prowadzone przez profesjonalistów, którzy od kilku lat zajmują się zagadnieniami związanymi z tworzeniem i prowadzeniem żłobków, klubów dziecięcych i innych form opieki, materiały dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz zakwaterowanie i wyżywienie.

Zakres tematyczny szkolenia: strategia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie, organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współpraca publiczno‐prywatna, zarządzanie inwestycją.

Planowane efekty to: podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wartość projektu: 1 733 765,28 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 461 217,38 zł