Szkolenie 25.01-19.04.2020

Opiekun w żłobku – szkolenie 25.01 – 19.04.2020, szkolenie weekendowe już wkrótce się rozpocznie. Jest to szkolenie zawodowe dające uprawnienia do pracy z dziećmi poniżej 3 roku życia. Skierowane do osób, które chcą rozpocząć pracę w instytucjach opieki nad mały mi dziećmi (w żłobkach, grupach żłobkowych w przedszkolach, klubach dziecięcych, jako dzienny opiekun oraz jako niania) oraz zwiększyć swoje kompetencje rodzicielskie i osobiste.

Wiadomość z ostatniej chwili grupa potwierdzona, mamy jeszcze ostatnie miejsca. Zapraszamy!!!!

Podczas szkolenia uczestnicy między innymi:
~ zdobywają i poszerzają wiedzę na temat prawidłowego rozwoju małych dzieci oraz najczęściej występujących zaburzeń,
~ wykonują czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne na lalkach,
~ ćwiczą kompetencje osobiste w zakresie komunikacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych/stresowych,
~ nabywają wprawy w udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym
~ poznają organizację pracy w żłobku, nauczą się planować pracę w rytmie rocznym, miesięcznym, tygodniowym i dziennym
~ przygotują się do prowadzenia zajęć edukacyjnych
~ przybliżają sobie założenia najskuteczniejszych metod wychowawczych
~ doświadczają niedających się krótko opisać, a czasem nawet przewidzieć sytuacji 😀

Często słyszymy ostatniego dnia szkolenia, że to szkolenie powinny kończyć nie tylko Opiekunki, ale także Rodzice małych dzieci oraz Osoby Spodziewające się dzieci.

Szkolenie 25.01 – 19.04.2020 Opiekun w żłobku jest tak przygotowane, by zdecydowaną większość wiedzy przyswoić podczas zajęć, w przyjaznej, sprzyjające kreatywności i zapamiętywaniu atmosferze.
Jeśli zastawiasz się, czy przyjść na szkolenie „Opiekun w żłobku” – lepiej nie trafisz!
Jeśli zastawiasz się, czy wybrać szkolenie na sali szkoleniowej czy online – gwarantujemy, że nie ma lepszego sposobu nauki niż szkolenie na sali, z trenerem, którego można na bieżąco pytać i grupą innych uczestników, którzy często stanowią ogromne źródło wiedzy i inspiracji.

Cena szkolenia to 2280 zł, w tym 200 zł zaliczki, którą należy wpłacić, aby zarezerwować sobie miejsce na szkoleniu.

Tutaj można pobrać kartę zgłoszeniową na szkolenie 2020_karta_zgłoszeniowa, którą należy wypełnić i przesłać na adres centrum@cpwidnokrag.pl

Tutaj można zapoznać się z terminy zajęć_25_01_2020