O nas

 

Centrum Psychologiczne Widnokrąg

Young beautiful lady on the beach

Co widzisz patrząc dzisiaj w stronę widnokręgu? Czy zetknięcie marzeń i realności staje się dla Ciebie tak samo pozorne jak widok nieboskłonu łączącego się z powierzchnią Ziemi? Jakie są najdalej widoczne elementy Twojego życiowego krajobrazu? Czy to, co leży na horyzoncie jest poza zasięgiem Twojego wzroku? Wystarczy tylko, że znajdziesz się w odpowiednim miejscu, a Twój widnokrąg stanie się coraz szerszy i lepiej widoczny… 

Centrum Psychologiczne „WIDNOKRĄG” oferuje swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej. Poprzez spotkania ze specjalistami oraz udział w warsztatach, masz możliwość poznania konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami dnia codziennego, a także lepszego poznania siebie. Oferowane szkolenia mogą sprawić, że znajdziesz wreszcie satysfakcjonującą pracę i osiągniesz swoje zawodowe cele.

 

Zespół „Widnokręgu” pracuje wspólnie od 2009 roku i tworzy go grono specjalistów z zakresu psychologii, psychoterapii, pedagogiki, coachingu oraz dietetyki. Naszą misją jest wzmacnianie ludzi w ich rozwoju oraz pomoc w skutecznym radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami i trudnościami. Uważamy, że tylko holistyczne rozumienie człowieka daje gwarancję, iż będzie on mógł w pełni wykorzystać swoje zasoby i możliwości. W naszej pracy kładziemy nacisk na indywidualne podejście oraz odpowiednio dobrane metody rozwoju, dzięki którym każdy może znaleźć w naszej ofercie coś dla siebie.

Szczególną uwagę kierujemy na potrzeby dzisiejszej kobiety – oferujemy interdyscyplinarne formy wsparcia, które przyczynić się mogą do poprawy jakości Jej życia. Szeroki wachlarz usług skierowany jest nie tylko do kobiet, ale także do ich bliskich – partnerów, mężów, dzieci. Oferujemy indywidualną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, pedagogiczną, coachingową, doradczą, a także grupowe formy rozwoju, w tym m. in.: warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego.

Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń zawodowych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wspieramy opiekunki dziecięce w ich codziennej pracy.

Monitorujemy Punkty Opieki Dziennej, prowadzimy superwizje opiekunów oraz warsztaty dla rodziców na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy współpracy z Zespołem Warszawskich Żłobków.

 

Misja

planta joven

 

Naszą misją jest wzmacnianie ludzi w ich rozwoju oraz pomoc w skutecznym radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami i trudnościami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i tym, co jest dla nas ważne w codziennej pracy.

Działamy w oparciu o wartości, które są ważne w naszym codziennym życiu, takie jak: autentyczność, uważność, otwartość i profesjonalizm.  Łączy nas chęć zrozumienia każdego człowieka oraz potrzeba budowania szczerych i prawdziwych relacji z innymi zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Pragniemy pomagać i wspierać ludzi dbając o najwyższe standardy, tak aby jakość naszej pracy była satysfakcjonująca i gwarantowała osiąganie oczekiwanych rezultatów. Zależy nam na tym, aby każdy kto korzysta z naszych usług czuł się traktowany w sposób indywidualny i otrzymał to, czego potrzebuje.

Prowadząc szkolenia i warsztaty chcemy rzetelnie przekazywać najnowszą wiedzę, w ciekawy i przystępny sposób uczyć praktycznych umiejętności,  a także rozmawiać o wszystkim, co istotne dla naszych kursantów.

Pracując na rzecz wspierania osób zajmujących się opieką nad dziećmi do 3 roku życia mamy na uwadze przede wszystkim dobro dzieci. Wiedząc jak ważne dla prawidłowego rozwoju są doświadczenia zdobyte w ciągu pierwszych trzech lat życia, wzmacniamy umiejętności i kompetencje opiekunów i rodziców w zakresie wychowania, pielęgnacji i optymalnej stymulacji małych dzieci.

 

Współpraca

Ring of hands teamwork showing your product in nature

Działania, które podejmujemy, realizujemy między innymi przy współpracy z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz firmami prywatnymi.

Bierzemy udział w projektach związanych z aktywizacją zawodową, przeciwdziałaniem przemocy, profilaktyką, wspieraniem rozwoju oraz opieką nad dziećmi do 3 roku życia.

 

Dotychczas współpracowaliśmy z:

 

Jednostkami samorządowymi:

– Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

– Urząd m. st. Warszawy

– Urząd Pracy m.st. Warszawa

– Urząd Pracy w Koninie

– Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim

– Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

– Urząd Pracy w Otwocku

– Urząd Pracy w Pruszkowie

– Urząd Pracy w Wołominie

– Zespół Szkół w Komorowie

– Zespół Żłobków m. St. Warszawy

 

Organizacjami pozarządowymi:

– Fundacja „Człowiek w potrzebie”

– Fundacja „Mederi”

– Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw

– Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek”

 

Innymi Podmiotami:

– Centrum Edukacji ”Omega”

– Centrum Planowania i Rozwoju Kariery

– Centrum Rehabilitacji „Holimedica”

– „Malinowe Przedszkole”

– Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” w Wołominie

– Przedszkole „Tumirai”

– Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”

– Punkt Przedszkolny „Akademia Małego Misia”

– Żłobek „Akademia Małej Pszczółki”

– Żłobek „Zaczarowany Domek”

– Żłobek „Bubalu”

 

Rekomendacje

Klienci indywidualni

 

Instytucje

 

Zespół

Centrum Psychologiczne „WIDNOKRĄG” tworzą doświadczeni psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, trenerzy. Łączy nas potrzeba stałego rozwijania się oraz spełniania w tym, co dla nas ważne. 

 

Barbara_Dabrowska

 

BARBARA DĄBROWSKA – coach, trener, pedagog, doradca zawodowy. Ukończyła studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w 2003 roku. Od tamtej pory nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, m.in. na studiach podyplomowych (doradztwo zawodowe) oraz licznych kursach i szkoleniach (szkoła trenerów, szkoła coachów, szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji osobistych, komunikacji, kreatywności, itp.). Umiejętności zdobywane podczas szkoleń wprowadza do swojej codziennej pracy.

Jest właścicielką Centrum Planowania i Rozwoju Kariery, firmy której misją jest wspieranie ludzi w rozwoju zawodowym. Pracuje z grupami, prowadząc szkolenia m.in. z zakresu budowania relacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności,  skutecznej komunikacji. Pracuje także z klientami indywidualnymi metodą coachingu m.in. w zakresie life coachingu, coachingu kariery, coachingu relacji.

Magdalena_Fiejdasz

 

MAGDALENA FIEJDASZ – psychoterapeuta, psycholog, pedagog specjalny ze specjalnością pedagogiki resocjalizacyjnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, członek Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii INTRA. Ma doświadczenie w pracy w placówkach typu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (MOS). Pracowała także w Centrum Edukacyjnym dla usamodzielniających się wychowanków MOW oraz z młodzieżą z pieczy zastępczej jako psycholog-tutor w projekcie „Integracja dla samodzielności” realizowanego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Prowadzi hipoterapię dla młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz warsztaty dla rodziców dzieci doświadczających przemocy. Zajmuje się interwencją kryzysową młodzieży, konsultacjami indywidualnymi młodzieży z zaburzeniami zachowania, trudnościami wychowawczymi i adaptacyjnymi.

Aleksandra_Kozik

 

ALEKSANDRA KOZIK – Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła wydział rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu rehabilitacji dzieci na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z zakresu wspierania rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży (m.in.: PNF, FiTS, wideotrening komunikacji, podstawy języka migowego). Na co dzień pracuje w żłobku oraz prowadzi terapię indywidualna i grupową starszych dzieci. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym.

Aleksandra_Pronobis-Polatynska

 

ALEKSANDRA PRONOBIS – POLATYŃSKA – psycholog, trener, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Szkoły Trenerów Biznesu w Akademii TROP, Studium Treningu Grupowego i Edukacji o Człowieku, Jego Rozwoju, Zdrowiu Patologii w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie oraz licznych szkoleń w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Przez trzy lata pracowała w I Katedrze i Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Warszawie. Od 10 lat buduje i prowadzi autorskie projekty z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych dla biznesu, umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli a także warsztaty dla młodzieży z trudnościami. Prowadzi grupy rozwoju osobistego i wsparcia dla kobiet. Pracuje warsztatowo i terapeutycznie z rodzinami. Od lat szkoli kandydatki na opiekunki do żłobków i klubów dziecięcych. Prowadzi diagnostykę dzieci i superwizie zespołów w żłobkach. Prowadzi programy wspierające rodziny adopcyjne i zastępcze, była ekspertem w Fundacji Itaka w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym porwaniem rodzicielskim. Zawodowe zainteresowania oscylują wokół relacji małżeńskich transmisji wielopokoleniowych wzorów i przekazów rodzinnych i roli dziecka w rodzinie.

Anna_Wierzbicka

 

ANNA WIERZBICKA – pedagog, psycholog, psychoterapeuta. Kształciła się w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz ukończyła Studium Poradnictwa i Interwencji kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia. Brała udział w licznych szkolenia z zakresu: pracy z rodziną, interwencji kryzysowej, mediacji, przemocy i uzależnień. Na co dzień prowadzi konsultacje i psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Fundacji „Mederi” i Centrum Psychologicznym „Widnokrąg”. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas stażu w II Klinice Psychiatrycznej AM w Warszawie oraz pracując w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie i organizacjach pozarządowych prowadząc konsultacje indywidulane oraz grupy wsparcia i warsztaty rozwojowe. Od prawie 20 lat zajmuje się pomocą osobom doświadczającym przemocy. Prowadzi także warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz szkolenia z zakresu miękkich kompetencji a także kursy zawodowe dla opiekunów w żłobku, opiekunów dziennych i asystentów rodziny. Pracuje pod stałą superwizją.

 

Polityka Prywatności

  1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 16 lok. 409, 00-372 Warszawa, tel. 782-416-382, 789-249-162, email : centrum@cpwidnokrag.pl wpisanym do Centralnej Ewidencji i  Informacji  o  Działalności Gospodarczej  pod numerem NIP 113-229-50-33
  2. Administrator w prowadzonej działalności gospodarczej przykłada dużą wagę do ochrony informacji pozyskanych w związku z prowadzoną działalnością, w tym do ochrony danych osobowych. W tym celu Administrator wdrożył niniejszą Politykę.
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które przetwarzają je na potrzeby Centrum Psychologicznego „Widnokrąg” Anna Wierzbicka zgodnie z naszymi instrukcjami a także  Polityką Bezpieczeństwa  oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
  4. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych w biurze Centrum Psychologicznego „Widnokrąg” Anna Wierzbicka przy ul. Foksal 16/409, 00-372 Warszawa
  5. Zbiór przetwarzanych danych osobowych obejmuje klientów Administratora i zawiera:

  imię i nazwisko,
  adres mailowy,
  numer telefonu,

  data i miejsce urodzenia
  adres zamieszkania i adres korespondencyjny,
  dane do fakturowania,
  numer PESEL

seria i numer dowodu osobistego ( a w przypadku jego braku seria i numer paszportu)

6. Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej służą Administratorowi do:
  kontaktu z klientem,
  odpowiedzi na jego zapytania,
  zawierania i realizacji umów,
  sprzedaży produktów,
  wystawiania faktur,
  wysyłania ofert handlowych,
  wysyłania informacji marketingowych i handlowych, jeśli klient wyraził na nie zgodę.

7.  Klient Centrum Psychologicznego „Widnokrąg” Anna Wierzbicka   ma zapewnione pełne prawo, zgodnie z  Rozporządzeniem (RODO)  w szczególności na podstawie  art. 15-22 , do żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.  Klientowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją.

Klientowi przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych , gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych przez  Administratora narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych jest dobrowolne.

8.

 Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby (zwane dalej użytkownikami) posiadające upoważnienie.

9. Po zakończeniu realizacji zadań administrator danych odwołuje upoważnienie do przetwarzania danych.

10. Upoważnienia oraz odwołania upoważnień zostają wpisane do ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

11. Administrator danych prowadzi ewidencję wydanych i odwołanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, w której określa się:
  imię i nazwisko użytkownika,
  datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

12. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
  Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  Operator serwisu  jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
  Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
– przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
– możliwości logowania do serwisu;
– utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
  Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
  Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
  Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
  Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
  Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
  Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie: www.ciasteczka.org.pl