Monthly Archives Styczeń 2018

Nowy Rok- nowe wyzwania. Praca czeka!

W Warszawie przybywa miejsc  opieki  dla najmłodszych  zarówno w miejskich jak i prywatnych żłobkach, dlatego wciąż poszukiwani są opiekunowie do pracy. ( m.in. nowelizacja tzw. ustawy żłobkowej, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. daje szereg możliwości łatwiejszego  tworzenia placówek opiekuńczych  ) Wszystkich chętnych , którzy myślą o wykonywaniu  zawodu opiekuna,  serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach naszych  szkoleń dających pełne , certyfikowane  uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku do lat 3 ( w  żłobkach, klubach dziecięcych, punktach dziennej opieki ) Obecnie przyjmujemy zgłoszenia na szkolenia: 280 godzinne dla Opiekunów  w żłobku lub klubie dziecięcym  oraz 160