Monthly Archives Październik 2019

Szkolenie weekendowe 16.11.2019 – 02.02.2020 „Opiekun w żłobku”

Szkolenie weekendowe 16.11.2019 – 02.02.2020 „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym” już wkrótce się rozpocznie. Jest to szklenie zawodowe dające uprawnienia do pracy z dziećmi poniżej 3 roku życia. Skierowane do osób, które chcą rozpocząć pracę w instytucjach opieki nad mały mi dziećmi (w żłobkach, grupach żłobkowych w przedszkolach, klubach dziecięcych, jako dzienny opiekun oraz jako niania) oraz zwiększyć swoje kompetencje rodzicielskie i osobiste. Podczas szkolenia uczestnicy między innymi: ~ zdobywają i poszerzają wiedzę na temat prawidłowego rozwoju małych dzieci oraz najczęściej występujących zaburzeń, ~ wykonują czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne na lalkach, ~ ćwiczą kompetencje osobiste w zakresie komunikacji, radzenia sobie w