Szkolenie weekendowe 16.11.2019 – 02.02.2020 „Opiekun w żłobku”

Szkolenie weekendowe 16.11.2019 – 02.02.2020 „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym” już wkrótce się rozpocznie. Jest to szklenie zawodowe dające uprawnienia do pracy z dziećmi poniżej 3 roku życia. Skierowane do osób, które chcą rozpocząć pracę w instytucjach opieki nad mały mi dziećmi (w żłobkach, grupach żłobkowych w przedszkolach, klubach dziecięcych, jako dzienny opiekun oraz jako niania) oraz zwiększyć swoje kompetencje rodzicielskie i osobiste.

Podczas szkolenia uczestnicy między innymi:
~ zdobywają i poszerzają wiedzę na temat prawidłowego rozwoju małych dzieci oraz najczęściej występujących zaburzeń,
~ wykonują czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne na lalkach,
~ ćwiczą kompetencje osobiste w zakresie komunikacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych/stresowych,
~ nabywają wprawy w udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym
~ poznają organizację pracy w żłobku, nauczą się planować pracę w rytmie rocznym, miesięcznym, tygodniowym i dziennym
~ przygotują się do prowadzenia zajęć edukacyjnych
~ przybliżają sobie założenia najskuteczniejszych metod wychowawczych
~ doświadczają niedających się krótko opisać, a czasem nawet przewidzieć sytuacji 😀

Często słyszymy ostatniego dnia szkolenia, że to szkolenie powinny kończyć nie tylko Opiekunki, ale także Rodzice małych dzieci oraz Osoby Spodziewające się dzieci.
Szkolenie jest tak przygotowane, by zdecydowaną większość wiedzy przyswoić podczas zajęć, w przyjaznej, sprzyjające kreatywności i zapamiętywaniu atmosferze.
Jeśli zastawiasz się, czy przyjść na szkolenie „Opiekun w żłobku” – lepiej nie trafisz!
Jeśli zastawiasz się, czy wybrać szkolenie na sali szkoleniowej czy online – gwarantujemy, że nie ma lepszego sposobu nauki niż szkolenie na sali, z trenerem, którego można na bieżąco pytać i grupą innych uczestników, którzy często stanowią ogromne źródło wiedzy i inspiracji.

Cena szkolenia to 2280 zł, w tym 200 zł zaliczki, którą należy wpłacić, aby zarezerwować sobie miejsce na szkoleniu.

Tutaj można pobrać kartę zgłoszeniową na szkolenie 2019_karta_zgłoszeniowa którą należy wypełnić i przesłać na adres centrum@cpwidnokrag.pl

Tutaj można zapoznać się z terminami szkolenia treminy zajęć_16.11.2019_

https://www.facebook.com/events/694630967723039/