Monthly Archives Czerwiec 2018

Bezpłatne szkolenie Opiekun w żłobku – praca po ukończeniu szkolenia

Gwarancja pracy jako Opiekun w żłobku lub Dzienny Opiekun po ukończeniu bezpłatnego szkolenia  Szkolenie realizowane jest we współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy oraz Zespołem Warszawskich Żłobków. Rekrutacja osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu dla opiekuna w żłobku i mieć gwarancję podjęcia pracy w żłobku lub w punkcie dziennej opieki trwa do 30.07.2018 r. Opiekunowie w żłobku lub dzienni opiekunowie są zatrudniani na umowę o pracę przez Zespół Warszawskich Żłobków. Pracują w publicznych żłobkach na terenie m.st. Warszawy lub w odpowiednio przygotowanych lokalach wskazanych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Opiekują się odpowiednio 8-giem (w żłobku) lub 5-ką (w punkcie