Monthly Archives Styczeń 2020

Szkolenie 25.01-19.04.2020

Opiekun w żłobku – szkolenie 25.01 – 19.04.2020, szkolenie weekendowe już wkrótce się rozpocznie. Jest to szkolenie zawodowe dające uprawnienia do pracy z dziećmi poniżej 3 roku życia. Skierowane do osób, które chcą rozpocząć pracę w instytucjach opieki nad mały mi dziećmi (w żłobkach, grupach żłobkowych w przedszkolach, klubach dziecięcych, jako dzienny opiekun oraz jako niania) oraz zwiększyć swoje kompetencje rodzicielskie i osobiste. Wiadomość z ostatniej chwili – grupa potwierdzona, mamy jeszcze ostatnie miejsca. Zapraszamy!!!! Podczas szkolenia uczestnicy między innymi: ~ zdobywają i poszerzają wiedzę na temat prawidłowego rozwoju małych dzieci oraz najczęściej występujących zaburzeń, ~ wykonują czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne na lalkach,