Monthly Archives Grudzień 2017

Jak co roku o tej porze

W tym czasie refleksji i podsumowań myślimy o wszystkich, których w tym roku spotkaliśmy: Naszych Klientach – ileż to czasu na salach szkoleniowych spędziliśmy razem, ileż godzin w gabinecie przeanalizowaliśmy … Naszych Partnerach – ileż okazji do współpracy mieliśmy, planów do realizacji i modyfikacji … Naszych trenerach – ileż to wiedzy i umiejętności udało Wam się przekazać na ileż postaw mogliście wpłynąć… Wam Wszystkim życzymy …