Gwarantowana praca: rekrutacja-szkolenie

Właśnie rozpoczyna się rekrutacja do projektu realizowanego na zlecenie Urzędu m.st. Warszawa. Bezpłatne szkolenie dające uprawnienia do pracy w żłobku. Po ukończeniu szkolenia gwarantowana praca w Zespole Żłobków m.st. Warszawa.

Z przyjemnością informujemy, że trwa u nas rekrutacja do kolejnego projektu, w ramach którego umożliwiamy osobom zainteresowanym bezpłatne zdobycie kwalifikacji do pracy Opiekuna w żłobku. Szkolenie będzie możliwe w trybie weekendowym oraz tygodniowym, będzie trwało 280 godzin dydaktycznych, z czego 80 w formie zajęć praktycznych w żłobku. Osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu jest gwarantowana praca w Zespole Żłobków m.st. Warszawy: w jednej z placówek żłobkowych lub jednym z punków dziennej opieki prowadzonych przez Zespół Żłobków.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

 1. pobrać formularz zgłoszeniowy 2019karta_zgłoszeniowa_Projekt_UM
 2. spełniać kryteria opisane w w/w formularzu
 3. przesłać nam na adres mailowy (centrum@cpwidnokrag.pl) wypełniony formularz zgłoszeniowy, w tytule maila prosimy napisać „Gwarantowana praca w ZŻ”  + swoje imię i nazwisko
 4. przyjść na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne grupowe w wyznaczonym terminie
 5. wypełnić ankietę
 6. przyjść na spotkanie indywidualne w umówionym terminie

Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi kwalifikującej do projektu należy:

 1. podpisać umowę dotyczącą udziału w projekcie
 2. zrealizować szkolenie zgodnie z umową
 3. przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Urząd m.st. Warszawy (wszystko dokładnie opowiemy) po uzyskaniu certyfikatu dającego uprawnienia do pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 4. zgłosić się do działu kadr Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
 5. podpisać umowę o pracę z Zespołem Żłobków m.s.t. Warszawy
 6.  pracować min. rok od terminu podpisanej umowy

Ważne: proces rekrutacyjny zakłada zaproszenie wybranych osób do udziału w projekcie.

Terminy najbliższych szkoleń:

 • weekendowe od 14.09.2019 do 24.11.2019 roku
 • tygodniowe od 30.09.2019 do 21.11.2019 roku

Ostatnie spotkanie informacyjno-rekrutacyjne – w zależności od wolnych miejsc na szkoleniu – planowane jest na dzień 5 września 2019 roku w godzinach popołudniowych.

Aby uzyskać zaproszenie na spotkanie należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową, odsyłamy wówczas mailową informację ze szczegółami dot. spotkania.