Rekrutacja na szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”

Jesteśmy w trakcie rekrutacji na podstawowe, 280-godzinne szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”, które rozpocznie 29 maja. Zostało jeszcze kilka miejsc!

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym jako opiekun, a mają co najmniej wykształcenie średnie i nie posiadają kwalifikacji w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdziecie tutaj.