Zapłacimy Ci za udział w szkoleniu – opiekun w żłobku!!!

Opiekun w żłobku – zawód dający gwarancję pracy. Zapraszamy do udziału w szkoleniu osoby chętne do zmiany swojej sytuacji zawodowej (a przy okazji i życiowej) do skorzystania z wyjątkowej oferty. 

 

Opiekun w żłobku – umożliwiamy udział w szkoleniu dające uprawnienia do pracy z małymi dziećmi w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeśli zdecydujesz się na udział w projekcie i będziemy mogli zaprosić Cię do jego realizacji, czeka Cię ciekawa przygoda, a kwalifikacje i kompetencje które uzyskasz dzięki temu będą procentować w całym Twoim życiu 😀

Co możesz zyskać biorąc udział w projekcie:

 • nie płacisz za udział w kursie Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym
 • my wypłacamy Ci stypendium za czas szkolenia (1898,40 zł)
 • zdobywasz uprawnienia do pracy w zawodzie opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna
 • uczestniczysz dodatkowo w indywidualnych konsultacjach
 • realizujesz staż zawodowy (3 miesiące) w placówce zajmującą się opieką nad dziećmi do lat 3, za który dostajesz stypendium
 • po stażu masz możliwość podjęcia pełnopłatnej pracy zawodowej (np. w miejskich żłobkach wynagrodzenie wynosi ok. 3000 brutto/miesiąc)
 • otrzymasz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu
 • podczas zajęć grupowych otrzymasz ciepły posiłek i kawę/herbatę w czasie przerw

 

Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji, spełniających określone kryteria.

W Projekcie może wziąć udział osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:

 1. jest mieszkańcem  gminy  na  terenie  województwa  mazowieckiego
 2. jest zagrożona  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  i  korzysta  ze  świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem
 3.  jest osobą nieaktywną (bierną zawodowo)
 4. nie uczestniczy równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przykładowe kryteria dla uczestników projektu (punkt 3):

 • kobiety, które nie wróciły do pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym (pod warunkiem, że nie są aktualnie zatrudnione),
 • absolwenci szkół średnich, którzy zakończyli naukę, ale jeszcze nie podjęli pracy, 
 • studenci przebywający na urlopie dziekańskim,
 • osoby, które przerwały studia i pozostają bez pracy,
 • emeryci i renciści, których stan zdrowia pozwala na pracę z dziećmi (potrzebna dobra kondycja fizyczna 🙂 ),
 • osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy – zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • inne

 

Chcesz się przekonać, czy projekt jest dla Ciebie? Nie masz pewności czy spełniasz kryteria? – zadzwoń lub napisz do nas (maila, przez kontakt na stronie lub przez facebooka). Umówimy się na spotkanie i wszystko wyjaśnimy, sprawdzimy, czy spełniasz kryteria, odpowiemy na pytania.

Czekamy na Ciebie!

Poniżej do poczytania dokumentacja rekrutacyjna do projektu. Całą dokumentację wypełniamy wspólnie, podczas pierwszego spotkania.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SZANSA NA LEPSZE JUTRO (01.19)

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

zał.5