Trener grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych

Poszukiwany trener do przeprowadzenia 10 dniowego Grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu finansowanego ze środków EFS.

Program treningu powinien obejmować co najmniej takie zagadnienia jak:

 • prezentacja własnej osoby i poznawanie innych,
 • komunikacja interpersonalna,
 • asertywność,
 • budowanie poczucia własnej wartości i wizerunku,
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów, negocjacje partnerskie,
 • radzenie sobie ze stresem, krytyką,
 • samoocena/bilans mocnych i słabych stron,
 • kreowanie wizerunku (autoprezentacja),
 • szanse i zagrożenia wynikające z aktywności społecznej i zawodowej,
 • rozmowa kwalifikacyjna – jak dobrze wypaść przed pracodawcą.

Liczba zajęć dla 1 grupy: 10  kolejnych dni od poniedziałku do piątku.

Wymiar czasowy 1 dnia zajęć: 6 godzin.

Łączny wymiar czasowy treningu dla 1 grupy: 60 godzin.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

 

Wymagania dla Trenerów:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu grupowego treningu z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych, w wymiarze co najmniej 150 godzin;
 3. doświadczenie w pracy z grupami ze środowisk defaworyzowanych; 
 4. doświadczenie w pracy opartej o proces grupowy

Współpracujemy w oparciu o umowę zlecenie (zarówno z osobami prowadzącymi własną działalność jak i nieprowadzącymi działalności gospodarczej).

Osoby mogące rozpocząć współpracę już w marcu 2019 r.  prosimy o przesłanie:

– CV – powinno zawierać informacje potwierdzające spełnianie w/w kryteriów oraz klauzulę dot. przetwarzania danych osobowych w oparciu o RODO;

– dokumentów potwierdzających spełnianie warunków (skan dyplomu ukończenia wyższej uczelni oraz potwierdzenia posiadania doświadczenia – referencje, kopię umowy itd.).

 

Aplikacje prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2019 roku na adres email: centrum@cpwidnokrag.pl

 

W tytule wiadomości proszę napisać: Trener – trening grupowy

Informacje o naszych działaniach na stronie www.cpwidnokrag.pl