Monthly Archives Marzec 2019

Trener grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych

Poszukiwany trener do przeprowadzenia 10 dniowego Grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu finansowanego ze środków EFS. Program treningu powinien obejmować co najmniej takie zagadnienia jak: prezentacja własnej osoby i poznawanie innych, komunikacja interpersonalna, asertywność, budowanie poczucia własnej wartości i wizerunku, rozwiązywanie problemów i konfliktów, negocjacje partnerskie, radzenie sobie ze stresem, krytyką, samoocena/bilans mocnych i słabych stron, kreowanie wizerunku (autoprezentacja), szanse i zagrożenia wynikające z aktywności społecznej i zawodowej, rozmowa kwalifikacyjna – jak dobrze wypaść przed pracodawcą. Liczba zajęć dla 1 grupy: 10  kolejnych dni od poniedziałku do piątku. Wymiar czasowy 1 dnia zajęć: 6 godzin. Łączny wymiar